Reunió oberta de febrer

El dilluns 4 de febrer en la biblioteca a les 17:15 va tindre lloc la reunió oberta de l’AMPA.

Aquest va ser l’ordre del dia:

1. Aprovació d’acta de la reunió anterior
2. Lectura de l’ordre del dia
3. Redisseny del mapa de la junta coordinadora. Replantegem les comissions, refem coordinació.
4. Exposició comissió de menjador
5. Comunicat a favor del plurilingüisme
6. Qüestions que afecten a les extraescolars
7. Canvi de titulars al compte
8. Posada en comú del treball de les comissions
9. Precs i preguntes

Informació sobre un incident al parc de l’aranya

Estimades famílies,

Volem informar-vos d’un fet preocupant. Fa uns dies una xiqueta va trobar una xeringa usada al parc de l’aranya. Per aquest fet l’AMPA ha decidit fer 3 accions:
1- Senyalitzar la zona amb cartells perquè les famílies inspeccionen el parc abans que la xicalla hi jugue
2- Escriure a l’Ajuntament de València per demanar neteja acurada diària abans de l’eixida de l’escola (podeu llegir la carta ací)
3- Avisar a les famílies a través de tots els mitjans que tenim

Preguem la vostra col·laboració.

AMPA del CEIP Pare Català